DU VEST EGENPRODUKTION

ET ÆRLIGT UDTRYK FOR HVEM VI ER

ARBEJDE OG IDENTITET

Når vi arbejder med vores beboere oplever vi, at den aktivering, der virker, og som beboerne er glade for, er den meningsfulde aktivering. Den skal være så tæt på rigtigt arbejde som muligt. Arbejdet har afgørende betydning for vores identitet uanset om du er psykisk sårbar eller ej. Derfor handler vores egenproduktion netop om det.