ET HOTEL OG EN CAFÉ MED ET FORMÅL

EN SOCIALT ANSVARLIG VIRKSOMHED

Hotel du Vest har i mange år samarbejdet med Granhøjens bosteder. Granhøjen er en række forskellige bosteder i Vestsjælland for borgere med psykiske lidelser og/eller sociale problematikker. For Granhøjens beboere er beskæftigelse et vigtigt element i behandlingen, som er med til at skabe en rytme i hverdagen beboerne. Derfor har Granhøjens stiftere Grete og Torsten Mikkelsen gennem årene stiftet flere socialt ansvarlige virksomheder, som tilbyder beskæftigelse for beboerne. Blandt andre Hotel du Vest som rummer mange forskellige typer af beskæftigelse for Granhøjens beboere. Alle Granhøjens beskæftigelsestilbud bliver skræddersyet, så det passer til den enkelte beboers ønsker og funktionsniveau. Vi får ofte spørgsmålet, hvorfor det er vigtigt for Granhøjen, at beboerne arbejder? Svaret er, at det ikke er vigtigt for Granhøjen. Det er vigtigt for beboerne. Det ved vi, for konceptet har vi arbejdet med i 30 år og det er blevet efterlignet mange steder siden hen. I foråret 2018 blev Granhøjen nomineret til LOS’ socialpris for netop arbejdet med at skabe beskæftigelse til beboerne, blandt andet gennem socialt ansvarlige virksomheder som Hotel du Vest.

 

NOGET AT STÅ OP TIL

Struktur i hverdagen er noget, der betyder meget for mange mennesker. Særligt for Granhøjens beboere. Det betyder meget, at man har noget at stå op til. At der er et sted, der afhænger af en, og hvor man gør en forskel. Sådan har beboerne på Granhøjen det også. Beskæftigelsen er et vigtigt element, og Hotel du Vest udgør for mange beboere præcis det, at de har noget at stå op til. Et meningsfyldt arbejde, ansvar, kolleger og ikke mindst kunder, som de gerne vil gøre en forskel for. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvilket job eller hvilken beskæftigelse, som fylder hverdagen. Hotel Du Vest er en privat socialt ansvarlig virksomhed, der fungerer på markedsvilkår. Det betyder noget, om man møder på arbejde, og det betyder noget, at kunderne får en god service og et godt produkt. Det giver en helt anden følelse af både at betyde noget, men også, at man er borger i samfundet og yder noget.

EN NY IDENTITET

Granhøjens pædagogiske tilgang er baseret på et narrativt og systemisk menneskesyn. Derfor ser Granhøjen det som afgørende at arbejde med at hjælpe mennesker til at skabe en ny identitet, der bygger på nye og foretrukne historier. Det at kunne fortælle, hvor man arbejder er en af de historier. I stedet for at man måske opfatter sig selv som psykisk syg, misbruger eller arbejdsløs, så er en del af ens identitet nu, at man arbejder på en café. Arbejdet er med til at bryde det negative selvbillede. Derfor kan der bygges mange positive historier på, når beboerne mærker anerkendelsen fra både chefen, kollegaerne og kunderne. Du kan læse mere om Granhøjens arbejde med beskæftigelse på Grete Mikkelsens blog på denOffentlige.dk og debatindlæg på Altinget.dk.

 

VI SAMARBEJDER MED
Nygårdens Gårdbutik og Frugtplantage.
Granhøjen.